تحلیلگران پردیس رایانه

شرکت مهندسی نرم‌افزار

سیستم اتوماسیون مطب پزشکان

1- تعریف: نرم‌افزاری برای ثبت اطلاعات بیماران و تشكیل پرونده كامل پزشكی.

2- نگارش:  3.50

3- مشخصات برنامه:

3-1-   امكان كار به صورت تک كاربره و شبكه (دكتر/منشی).

3-2-   امكان ورود اطلاعات و مدارک توسط منشی و استفاده همزمان توسط دكتر.

3-3-   امكان صدور كد فرعی برای شماره پرونده بیماران جهت اعطای شماره پرونده یكسان به اعضای یك خانواده.

3-4-   امكان جستجو سریع، فیلترسازی و چاپ لیست بیماران.

3-5-   امكان ورود مدارک بیمار توسط اسكنر و یا دوربین دیجیتال در قسمت مدارک پیوست.

3-6-   امكان ورود شرح حال بیمار توسط دكتر به صورتهای زیر:

-   تایپ متن (توسط كیبرد).

-   نوشتار دست نویس (قلم نوری و یا ماوس).

-   صوتی (میكروفون).

3-7-   امكان ثبت PMH استاندارد بیمار در صفحه شرح حال.

3-8-   امكان ثبت شرح حال تخصصی بیمار (چشم پزشكی / دندان پزشكی / قلب و ...).

3-9-   امكان اسكن و نمایش صفحه شرح حال خاص هر پزشک، كه وی می‌تواند با قلم نوری و یا ماوس آنرا پر نموده و ذخیره نماید.

3-10- امكان صدور نسخه جهت بیماران به صورتهای زیر:

-   تایپ متن (توسط كیبرد).

-   نوشتار دست نویس (قلم نوری و یا ماوس).

-   درج از لیست داروها: در این قسمت دكتر می‌تواند داروهای مورد استفاده خود را وارد بانک اطلاعات سیستم نموده و در موقع صدور نسخه تنها با زدن چند دكمه پریود و دوز مصرف دارو را انتخاب و نتیجه در نسخه درج خواهد شد.

3-11- وجود كیبرد مجازی (كیبرد روی صفحه مانیتور) برای مواقع لزوم.

3-12- وجود بخش تعیین وقت ملاقات بسیار كارآمد همراه با تقویم شمسی، امكان رزرو وقت ملاقات یا ابطال و تخصیص مجدد وقت ملاقات.

3-13- وجود صفحه‌ای به نام بیماران امروز، كه پزشک می‌تواند از طریق این صفحه به سرعت به پرونده بیمار حاضر در اتاق دسترسی یافته و شرح حال و نسخه وی را آماده كند.

3-14- امكان چاپ مدارک پیوست، شرح حال و نسخه بیمار كه نحوه چاپ خود نسخه نیز برحسب نوع سربرگ دكتر قابل تغییر و تنظیم است.

3-15- وجود دفترچه یادداشت.

3-16- وجود فیلم آموزشی نحوه استفاده از سیستم.

3-17- محیط اجرا: WinXP sp2 فارسی.

 4- قیمت تک كاربره:            3.000.000 ریال (سیصد هزار تومان).

     قیمت دو كاربره (دكتر/منشی):  4.000.000 ریال (چهارصد هزار تومان).

بهنگام‌سازی: 1378/01/25