تحلیلگران پردیس رایانه

شرکت مهندسی نرم‌افزار

نرم‌افزار کارنامه ترم و گزارشات

1- تعریف: نرم‌افزاری برای محاسبه، چاپ و صدور کارنامه ترم و میان دانش‌آموزان دوره راهنمایی، درصد قبولی و گزارشات متنوع دیگر.

2- نگارش: 2.00

3- قابل استفاده: در مدارس راهنمایی تحصیلی دخترانه و پسرانه.

4- مشخصات برنامه: بوسیله‌ی این برنامه شما می‌توانید اطلاعات مربوط دانش‌آموزان را به صورت خودکار وارد سیستم نموده و گزارشات مختلف نظیر کارت دانش‌آموزی، لیست شاهد و غیره را از سیستم بگیرید؛ همچنین با ورود نمرات آزمون‌های میان ترم اول و دوم به سیستم، کارنامه میان ترم مربوطه را چاپ نمایید؛ علاوه بر آن برنامه می‌تواند به صورت مستقیم اطلاعات نمرات نوبت اول و دوم را از سیستم علم آموز سازمان دریافت نموده و پس از آن شما می‌نتوانید گزارشات آماری مختلفی را از سیستم دریافت نمایید.

5- مزایا:

5-1-   امکان ورود نمرات میان ترم به دو روش لیستی یا دانش آموزی.

5-2- امکان تعیین دروس مورد آزمون برای هر یک از آزمون‌های میان ترم به تفکیک.

5-3-   امکان چاپ کارنامه میان ترم برای دو نوبت اول و دوم.

5-4-   امکان چاپ کارت دانش آموزی.

5-5-   امکان چاپ کارت شرکت در آزمون.

5-6-   امکان چاپ کارت صندلی.

5-7-   امکان چاپ گواهی اشتغال به تحصیل.

5-8-   امکان چاپ لیست کنترل نمرات.

5-9-   امکان چاپ لیست نفرات برتر به تفکیک آزمون در سطح کلاس، پایه، مدرسه و براساس رتبه یا معدل.

5-10- امکان چاپ درصد قبولی به تفکیک درس و آزمون در سطح کلاس، پایه، مدرسه.

5-11- امکان چاپ لیست بیمه.

5-12- امکان چاپ لیست شاهد.

5-13- امکان تعریف رمز عبور.

6- قیمت: 3.000.000 ریال (سیصد هزار تومان).

بهنگام‌سازی: 1378/01/25